Verkostot

3_verkostot1

Vesijohto- ja viemäriverkostot

Vesijohtoverkosto tuo käyttöveden jokaiseen kotiin ja yritykseen. Kouvolan Veden toiminta-alueella vesijohtoverkostoa on kaikkiaan 704 kilometriä. Käytössä on hyvin eri-ikäisiä ja eri tekniikoilla toteutettuja putkistoja.

Kouvolan Veden vesijohtoverkosto on jaettu niin sanottuihin painepiireihin. Jakelualueella on seitsemän vesitornia ja yksi alavesisäiliö. Vesitorneja tarvitaan veden varastointiin ja verkostopaineen tasaamiseen.

Kouvolan viemäriverkosto koostuu erillisviemäreistä. Kaikki uudet ja uudistettavat viemärit toteutetaan erillisviemäreinä. Silloin jätevedenpuhdistamoille ohjataan vain todelliset jätevedet ja sade- ja sulamisvedet, eli hulevedet, päätyvät hallitusti takaisin luonnon kiertokulkuun.

Viemäreissä vesi kulkee pääosin painovoiman avulla, mutta maaston korkeuserojen takia tarvitaan pumppaamoja, joita Kouvolan Veden toiminta-alueella on kaikkiaan 188 kappaletta.

Huolehdimme yhteisestä omaisuudesta

Viemäriverkoston kuntoa tarkkaillaan muun muassa putkien sisäpuolisella kuvauksella ja muilla valvontatoimenpiteillä. Kouvolan Vesi on viime vuosina lisännyt saneerausinvestointeja. Tavoitteena on uudistaa vuosittain noin viisi kilometriä vesijohto- ja viemäriverkostoa. Noin puolet verkostoinvestoinneista on uuden verkoston rakentamista ja puolet vanhan saneerausta.

Verkostoja uusitaan suunnitelmallisesti saneerausohjelman mukaan. Näin rakentamisesta saadaan paras hyöty tasapuolisesti kaikille asiakkaillemme. Verkostoja uudistetaan myös kaupungin katusaneerausten yhteydessä. Aina vesijohtoja ja viemäreitä ei tarvitse kaivaa esiin, vaan putket uusitaan sujuttamalla uusi putki vanhan sisään.

Suunniteltujen saneerausten lisäksi verkostoa uudistetaan, kun kunnossapidon yhteydessä ilmenneitä tai asiakkaiden ilmoittamia vuotoja ja tukoksia korjataan.