Veden hankinta

Raikas luonnon lahja

Kouvolan Vesi toimitti vuonna 2016 verkostoon 4,5 miljoonaa kuutiota vettä. Vedestä noin kolme neljäsosaa on peräisin pohja- tai tekopohjavesilaitoksilta ja loput Pilkanmaan pintavesilaitokselta.

Pääosa talousvedestä tuotetaan Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella. Vesi tuotetaan siellä imeyttämällä raakavesi soraharjun läpi pohjavedeksi. Tekopohjaveden tuotannossa matkitaan luonnon omaa pohjaveden muodostumisprosessia. Laitos on ollut käytössä 1970-luvulta saakka.

Käsittelyt takaavat laadun

Vettä pumpataan ja käsitellään kaikkiaan 11 pisteessä Kouvolan Veden toiminta-alueella. Veden käsittelyllä varmistetaan, että talousvesi on miellyttävää ja laadukasta. Käsittelytapa riippuu siitä onko kyseessä pohjavesi, tekopohjavesi vai pintavesi.

Luonnon pohjavesi kelpaisi jo sellaisenaan talouskäyttöön. Pohjavettäkin kuitenkin yleensä käsitellään ennen kulutukseen johtamista. Käsittelyllä vähennetään metalliputkien syöpymistä ja ehkäistään bakteerikantojen kasvumahdollisuutta. Osa pohjavedestä käsitellään myös suodattamalla liian fluorin poistamiseksi vedestä.

Tekopohjavesilaitoksella maaperään imeytetään järvivettä. Imeyttämisen tarkoituksena on nopeuttaa luontaista pohjaveden muodostumisprosessia. Imeytettävä järvivesi puhdistuu suodattuessaan maaperän läpi, minkä jälkeen vesi käsitellään kuten luontainen pohjavesi.

Pintavesi puhdistetaan erilaisten käsittelyjen kuten saostuksen, suodatuksen ja desinfioinnin avulla.

Puhdasta, raikasta vettä kaikkiin tarpeisiin.

Vahvuuksiamme ovat korkealaatuinen käyttövesi, toimintavarma verkosto ja ympäristön kannalta kestävä jätevesien käsittely.

Raikasta Kouvolan vettä