Jätevesien käsittely

4_jatevesienkasittely1

Joka pisara puhtaaksi

Vesistöjen suojelemiseksi jätevesien puhdistustulokselle asetettuja vaatimuksia on koko maassa kiristetty viime vuosina. Jätevesien käsittelyn keskittäminen laajennettuun ja uudistettuun Mäkikylän jätevedenpuhdistamoon takaa, että Kouvolassa pystytään täyttämään tiukentuneetkin vaatimukset. Suuri puhdistamo selviää tarvittaessa poikkeuksellisen suurista vesimääristä ja yhden puhdistamon toiminnan ja puhdistustuloksen valvominen on helpompaa.

Jätevedet puhdistetaan kolmessa eri vaiheessa ennen veden palautumista luonnon kiertokulkuun. Puhdistuksen ensimmäisessä vaiheessa jätevedestä poistetaan hiekka ja roskat mekaanisesti erottamalla. Seuraavassa vaiheessa jätevedestä poistetaan vesistöjä rehevöittäviä aineita, kuten typpeä ja fosforia, sekä happea kuluttavia eloperäisiä aineita kemikaalien ja pieneliöiden avulla. Lopuksi puhdistettu jätevesi käsitellään vielä mekaanisesti, minkä jälkeen käsitelty jätevesi lasketaan Itämereen virtaavaan Kymijokeen.

Jäteveden puhdistusprosessi

Tiesitkö, että

Suuri osa puhdistamolla käsitellystä vedestä ei kuuluisi sinne lainkaan. Kaikkien maksettavaksi tulevia kustannuksia voidaan alentaa huolehtimalla verkoston kunnosta ja ohjaamalla sade- ja sulamisvedet eli hulevedet erilliseen viemäristöön.