Tapamme toimia

Veden asiantuntija palveluksessasi

Vesihuollossa kaikki on kunnossa silloin, kun sitä ei huomaakaan. Tähän me pyrimme toimintaamme ja palveluamme jatkuvasti kehittämällä. Investoinneilla lisäämme vesihuollon toimintavarmuutta. Ongelmatilanteet selvitämme nopeasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Puhdas luonto ja vesi ovat kallisarvoista yhteistä omaisuuttamme, joka ansaitsee tulla vaalituksi. Haluamme omalta osaltamme olla varmistamassa, että näin on jatkossakin. Siksi tunnemme vastuumme veden käsittelijänä siinä välissä, kun vesi otetaan luonnosta ihmisten käyttöön ja palautetaan jälleen luonnolliseen kiertoonsa.

Johto ja organisaatio

Liikelaitos Kouvolan Vesi on muuttunut 1.9.2014 Kouvolan Vesi Oy:ksi.

Osakeyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan järjestämisestä.

Kouvolan Veden hallituksen jäsenet ovat: Silén Jukka pj, Seppälä Kirsi vpj, Kasurinen Outi, Hedman Pirjo, Klemola Pauliina, Nyberg Timo ja Nikkanen Seppo.

Kouvolan Veden palveluksessa on noin 60 ammattilaista. Laitoshenkilöstö huolehtii niin vedenottamoista kuin jätevedenpuhdistamosta ja  -pumppaamoista.

Verkostoasentajat ja heidän työnjohtonsa vastaavat vesihuoltoverkostojen (vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiviemäri) toimivuudesta ja kunnossapidosta. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös vesimittareiden vaihto sekä rakennus- ja saneeraushankkeiden toteuttaminen.

Suunnittelupuolen tehtäviin kuuluu yleissuunnittelun ja rakentamiskohteiden suunnitteluttamisen lisäksi kartastojen ylläpito ja yhteistyö kaupungin muun yhdyskuntasuunnittelun kanssa. Suunnitteluavustajat valmistelevat liitoslausunnot.

Tutustu

Kouvolan Veden organisaatio

Tutustu 80-vuotiseen historiaamme