Kehittyvä vesihuolto

Kouvolan Vesi kehittää vesihuoltoa ja ympäristön suojelua tulevaisuuden haasteet huomioiden yhdessä muiden seudullisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Pohjavesien suojelusuunnitelma

Viranomaisten yhteistyössä laatiman pohjavesisuunnitelman tarkoitus on turvata pohjavesialueiden säilyminen puhtaina ja hyvälaatuisen pohjaveden saanti tulevaisuudessakin. Kymenlaaksossa pohjavesialueille on sijoittunut paljon asutusta, liikennettä ja teollisuutta. Kouvolan Vesi on mukana meneillään olevassa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimis- ja päivitys projektissa. Se on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vetämä hanke, jossa kartoitetaan pohjavesialueet ja selvitetään niitä mahdollisesti uhkaavat riskit.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kouvolan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2012. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on vesihuoltolain mukaan laadittava suunnitelma, jonka kunta tekee yhdessä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa.