Usein kysyttyä

Mitä haluat tietää vedestä?

Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen alla olevasta listasta, ota yhteyttä.

Veden laatu

 • Onko käyttövesi Kouvolassa kovaa vai pehmeää?
  • Vesi Kouvolassa on pehmeää, eli esimerkiksi astianpesukoneessa ei tarvitse käyttää suoloja veden pehmennykseen. Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Saksalaisella asteikolla 3–6 on pehmeää vettä, 12–18 kovaa. Kouvolassa veden kovuusluku on 3,1.
 • Mikä on veden pH eli happamuus?
  • Kouvolassa veden pH-arvo on 7,2 eli vesi on heikosti emäksistä. Pohja- ja pintavesien pH on Suomessa yleensä 6–8. Vesi käsitellään heikosti emäksiseksi, jotta se ei syövytä metalliputkia verkostossa.
 • Miksi vesi on sameaa/harmaata?
  • Harmaus tai maitomainen sameus vedessä on vaaratonta. Sameus on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa.
 • Miksi vesi on joskus ruskeaa?
  • Ruskea väri johtuu useimmiten talon putkiston ruosteisuudesta, jota pääsee liukenemaan veteen esimerkiksi käyttökatkon aikana. Ellei kyse ole katkoksen jälkitilanteesta, on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan.
   Häiriön aikana pitäisi katsoa erityisesti vesimittaria lähimmän hanan veden laatu, jotta nähtäisiin, onko taloon tulevassa vedessä vikaa. Jos taloon tulevassa vedessä näyttää olevan vikaa, ota yhteys Kouvolan Veden vikapäivystykseen, puh. 040 5402 595.
   Ruoste voi aiheuttaa ripulia, liata pyykkiä ja tukkia hanojen poresuuttimia. Kun vesi kirkastuu juoksuttamalla, se on taas turvallista juotavaa.
 • Miksi vedessä on aamuisin paha maku?
  • Vesi on seissyt yön talon putkistossa. Erityisesti jos putkisto on vanha, veteen voi tulla bakteeritoiminnan tuloksena ummehtunut maku. Veden juoksutus auttaa.

Veden käyttö

 • Mitä tehdä jos ei tule kuumaa vettä?
  • Kuuman veden tulon katkeaminen johtuu usein kiinteistön oman lämmitysjärjestelmän tai kaukolämpöverkoston häiriöstä. Kouvolan Vesi ei vastaa lämpimän veden jakelusta, joten vikatilanteissa kannattaa kääntyä kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen.
 • Miksi vesimittarin lasin alla on vettä?
  • Kyseessä on märkälaskijamittari, jonka painelasin alla on verkostovettä.
 • Tarvitseeko pyykinpesu- ja astianpesukoneessa käyttää pehmennyssuoloja?
  • Kouvolan Veden jakelualueella talousvesi on pehmeää. Koneisiin ei tarvitse annostella erillisiä vedenpehmennysaineita.

Jätevedet ja viemärit

 • Saako ruuantähteet laittaa viemäriin?
  • Ei saa. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen, eikä sinne saa laittaa mitään kiinteitä jätteitä, sillä ne voivat tukkia viemärin.
   Myös ruokien sisältämät rasvat ovat kiellettyjä, samoin kuin terveyssiteet, talouspaperit, vaipat, kondomit, vanupuikot, pumpuli, sukkahousut, lääkkeet, maalit ja muut kemikaalit. WC-pönttöön ei suositella laitettavan wc-paperihylsyjä tai kuituliinoja, vaikka niissä olisi flushable-merkintä. Vessapaperi ei aiheuta tukoksia, sillä se hajoaa viemärissä.
 • Miksi viemäri haisee?
  • Viemärin haju johtuu yleisimmin kuivuneesta lattiakaivosta tai muusta vesilukosta tai tiivisteistä. Myös alipaineinen ilmastointi tai viemärin tuuletusputken tukkeutuminen voivat tuoda viemärin hajun sisätiloihin. Hajun synnyttävät kemialliset yhdisteet, erityisesti mädältä haisevat rikkiyhdisteet. Usein pelkkä veden juoksuttaminen viemäriin riittää poistamaan viemärin hajut huoneesta. Lattiakaivojen kunto kannattaa tarkistaa aika ajoin ja puhdistaa vesilukot tarvittaessa.

Hulevesi

 • Mitä ovat hulevedet?
  • Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kerääntyy katoilta ja tontin kovilta pinnoilta, kuten asfalttipinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet eli niin sanotut salaojavedet ovat hulevettä.
 • Miksi pitää liittyä hulevesiviemäriin?
  • Sade- ja sulamisvedet ovat kylmiä ja heikentävät biologista jätevedenpuhdistusta. Sen vuoksi niiden pääsyä viemäriverkostoon on vähennettävä. Pahimmillaan viemäriverkkoon voi yhtäkkiä tulla niin runsaasti hulevesiä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään niitä eteenpäin, vaan jäteveden ja huleveden sekoitusta joutuu sellaisenaan vesistöön.
   Hulevesien vuoksi kiinteistöistä johdetaan jätevesiviemäriin huomattavasti suurempia määriä vettä kuin vesimittarin perusteella tuleva laskutus näyttää. Kouvolan puhdistamoilla käsiteltävistä vesistä noin 60 % on hule- ja vuotovesiä. Ylimääräisten vesien pumppaus ja käsittely nostavat energia- ja kemikaalikuluja.
   Kiinteistön liittymisestä yleisiin vesihuoltoverkkoihin määrätään vesihuoltolaissa.

Liittyminen

 • Miten liittymismaksut määräytyvät?
  • Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta liittyjiltä. Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu perustuu rakennuksen kerrosalaan ja kiinteistötyyppiin (esim. kerros-, rivi- vai omakotitalo).
 • Miten tonttijohtojen rakentamiskustannukset määräytyvät?
  • Maksu peritään vesihuoltolaitoksen kiinteistöä varten liikennealueelle rakentamista tonttijohtoennakoista. Tonttijohtojenennakolla tarkoitetaan kiinteistön tonttijohdon alkuosaa runkolinjasta liikennealueen ulkopuolelle. Loppuosan rakentamisvastuu kuuluu kiinteistönomistajalle.
   Tonttijohtoennakot rakennetaan runkolinjasta enintään kaksi metriä liikennealueen ulkopuolelle. Maksu sisältää johtojen liitostyöt ja vesimittarin asennuksen.

Laskutus

 • Kuinka usein vesilasku tulee?
  • Asiakkaamme saavat kuusi vesi- ja jätevesilaskua vuodessa. Asiakkaan on vähintään kerran vuodessa ilmoitettava lukema. Lukemailmoituksen jälkeen lasku on tasauslasku.
   Kulutus-Webin käyttäjät voivat ilmoittaa lukeman parillisen kuukauden viimeisenä päivänä saadakseen täsmälaskun.
 • Kuinka usein mittarit vaihdetaan?
  • Kouvolan Vesi vaihtaa mittarit noin 4–6 vuoden välein alue kerrallaan. Silloin mittari luetaan ja tarkistetaan. Vesimittarin määräaikaisvaihto on asiakkaalle maksuton.
 • Mitä tarkoittaa perusmaksu?
  • Vesilaitoksen asiakkaat maksavat perusmaksua, jolla katetaan verkoston ja vedenkäsittelylaitosten ylläpitokustannuksia. Maksun suuruus määräytyy kiinteistön vesimittarin koon mukaan.
 • Miksi pari-, rivi- tai kerrostaloasukas ei saa laskua Kouvolan Vedeltä?
  • Kouvolan Vesi rakentaa jokaiselle kiinteistölle yhden liittymän ja asentaa siihen vesimittarin. Vesilaitos laskuttaa mittarikohtaisesti kulutuksen mukaan. Huoneistokohtaiset vesimittarit asentaa ja niiden mukaan vedenkäytöstä laskuttaa taloyhtiö.
 • Paljonko verorahoja käytetään Kouvolan Veden toimintaan?
  • Ei yhtään. Kouvolan Veden toiminta katetaan vesimaksuilla. Vesimaksu koostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta sekä uusille liittyjille tarkoitetusta liittymismaksusta.
   Perusmaksulla katetaan putkiverkoston ja vedenpuhdistus- ja jätevedenpuhdistuslaitosten ylläpito. Käyttömaksuilla katetaan veden käsittelyn ja jäteveden puhdistuksen aiheuttamat kustannukset. Liittymismaksulla puolestaan katetaan vesihuollon toteuttamiskustannukset eli uuden verkoston rakentaminen.