Lannoitevalmisteet

Natural100 Biolannos | Natural100 Biovoima

 

bio2

Tuotanto

Biokaasun tuotannossa syntyy ravinteikasta lietettä, josta valmistamme orgaanisia lannoitevalmisteita Natural100 Biolannosta ja Natural100 Biovoimaa. Liete hygienisoidaan +70 ºC jolloin lopputuotteesta tuhoutuu mahdolliset taudinaiheuttajat, tuholaiset ja rikkakasvien siemenet.

Tuotteet ovat tasalaatuisia, turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Niiden laatua seurataan säännöllisillä analyyseillä. Analyyseihin perustuvat tarkat ravinnetiedot ja käytön rajoitteet löytyvät tuoteselosteista. Omavalvonnan lisäksi tuotteidemme laatua valvoo Evira, ja lannoitevalmistetuotannolla on Eviran laitoshyväksyntä FIB239-07552/2010.

 

bio3

Lannoitteet ja maanparannusaineet ovat merkittävä kuluerä maatalouden kokonaiskustannuksissa. Keinolannoitteiden valmistus on kallista, koska niiden valmistuksessa käytetään suuria määriä fossiilisia polttoaineita. Biolannoitevalmisteilla voidaan korvata keinolannoitteita taloudellisesti ja pienemmillä hiilidioksidipäästöillä.

Biolannoitevalmisteet parantavat peltomaan rakennetta. Ne myös lisäävät viljelymaan mikrobitoimintaa, joka ehkäisee mm. kasvitauteja. Orgaanista alkuperää olevista, kotimaisista biolannoitevalmisteista saadaan biomassaan sitoutuneet ravinteet järkevällä ja taloudellisella tavalla kierrätettyä. Samalla maatalouteen saadaan uutta, paikallista liiketoimintaa.