Prosessi

Elintarvikesektorilta ja teollisuudesta tuleva sekä yksityistalouksista kerättävä biojäte ja puhdistamoilta tuleva liete yhdistetään suuressa sekoitussäiliössä. Siellä massa lämmitetään ja pumpataan sen jälkeen biokaasureaktoriin. Hapettomassa tilassa tapahtuvan mikrobitoiminnan seurauksena syntyy biokaasua, joka sisältää n. 65 % metaania ja 35 % hiilidioksidia. Reaktorista tuleva mädätysjäännös hygienisoidaan kuumentamalla se 70-asteiseksi, jolloin mahdolliset taudinaiheuttajat häviävät. Valmiit lannoitetuotteet toimitetaan lähialueen viljelijöille lietteenä tai kuivattuna n. 30 % kuiva-ainepitoisuuteen.

 

bio1Biokaasu hyödynnetään uusiutuvana energialähteenä. Se lisää energiaomavaraisuutta ja pienentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.