BIOLAITOS

Biolaitos tuottaa biokaasua ja lannoitteita puhdistamolietteestä sekä yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä. Jätteistä tuotamme biokaasua. Lisäksi mädätysprosessista syntyy ravinnepitoista lannoitetta maanviljelykseen ja kasvualustojen raaka-aineeksi.

Kaatopaikkojen kuormittamisen sijasta tuotteilla korvataan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Bioenergia on tulevaisuutta. Se tukee kestävän kehityksen periaatetta hyödyntämällä energiavarantojamme tehokkaammin ja hidastamalla ilmastonmuutosta.

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 000 tonnia biohajoavia jätteitä vuodessa. Biokaasua tuotetaan vuosittain noin 14 000 MWh.  Vuonna 2015 tuotettiin biokaasua 11 200 MWh.

bio1