Näin liityt

Uuden kodin rakentaja, kun seuraat alla olevia vaiheita, liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon sujuu juohevasti ja vesi alkaa virrata, silloin kun haluat:

  1. Liitoslausunto -> täytä liitoslausuntohakemus
  2. LVI-suunnitelmat
  3. Liittymis- ja käyttösopimus
  4. Liitostyön tilaaminen
  5. Katselmukset

1. Liitoslausunto

Liitoslausunnossa selvitetään mm. liittymiskohdat vesi- ja viemärijohtoihin (mahdollisesti hulevesiviemäriin), viemärien korkeudet sekä padotuskorkeudet.
Jos liittyjä hakee kiinteistölle sprinklerliittymää, tulee hakijan täyttää myös sprinklerhakemus.

Liitoslausuntohakemuksen saat tästä linkistä: Liitoslausuntohakemus
Sprinklerhakemuksen saat tästä linkistä: Sprinklerhakemus

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse: suunnittelu@kouvolanvesi.fi tai postitse: Kouvolan Vesi Oy, Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola

Ota yhteyttä:
Suunnitteluavustaja Tarja Ollikainen
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 0839 169, tarja.ollikainen@kouvolanvesi.fi

Suunnitteluavustaja Jaana Metsämuuronen
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 4832 286, jaana.metsamuuronen@kouvolanvesi.fi

2. LVI-suunnitelmat

Ota yhteys rakennusvalvontaan
LVI-tarkastusinsinööri Otso Tolvanen
Tekniikka- ja Ympäristötalo,
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
puh. 02061 58354, otso.tolvanen@kouvola.fi

3. Liittymis- ja käyttösopimus

Kun rakennuslupa on myönnetty, ota yhteyttä Kouvolan Veteen liittymis- ja käyttösopimuksen laatimista varten. Sopimuksen laatimiseksi liittyjän tulee toimittaa Kouvolan Vedelle kopio myönnetystä rakennusluvasta ja hyväksytystä LVI-asemapiirroksesta. Sopimukset lähetetään postitse liittyjälle allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena, joista toinen kappale palautetaan Kouvolan Vedelle.
Tiedot liittymismaksusta sekä tonttijohtoennakoiden rakentamismaksusta löytyvät täältä.

Asiakassihteeri Jaana Heikkilä
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 4831 409, jaana.heikkila@kouvolanvesi.fi

4. Liitostyön tilaaminen

Ennen liitostyön suorittamista tulee vesi- ja viemärisuunnitelmien olla hyväksytyt sekä liittymis- ja käyttösopimus allekirjoitettuna. Tonttijohtojen liitokset, ennakkotonttivesijohdon jatkaminen sekä vesimittarin asennus tilataan Kouvolan Vedeltä. Liitostyöt tulee tilata vähintään kahta viikkoa ennen työn aloittamista.

Verkostoinsinööri Anssi Soininen
puh. 040 4899 351, anssi.soininen@kouvolanvesi.fi

Lisätietoa

Liittymis- ja käyttösopimus

Kun rakennuslupa on myönnetty, ota yhteyttä Kouvolan Veteen liittymis- ja käyttösopimuksen laatimista varten.

Sopimuksen laatimiseksi liittyjän tulee toimittaa Kouvolan Vedelle kopio myönnetystä rakennusluvasta ja hyväksytystä LVI-asemapiirroksesta.

Sopimukset lähetetään postitse liittyjälle allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena, joista toinen kappale palautetaan Kouvolan Vedelle.

Lisätietoa liittymis- ja käyttösopimuksista:
Asiakassihteeri Jaana Heikkilä
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 4831 409, jaana.heikkila@kouvolanvesi.fi