Näin liityt

Uuden kodin rakentaja, kun seuraat alla olevia vaiheita, liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon sujuu juohevasti ja vesi alkaa virrata, silloin kun haluat:

  1. Liitoslausunto -> täytä liitoslausuntohakemus
  2. LVI-suunnitelmat
  3. Liittymis- ja käyttösopimus
  4. Liitostyön tilaaminen
  5. Katselmukset

1. Liitoslausunto

Liitoslausunnossa selvitetään mm. liittymiskohdat vesi- ja viemärijohtoihin (mahdollisesti hulevesiviemäriin), viemärien korkeudet sekä padotuskorkeudet.
Jos liittyjä hakee kiinteistölle sprinklerliittymää, tulee hakijan täyttää myös sprinklerhakemus.

Liitoslausuntohakemuksen saat tästä linkistä: Liitoslausuntohakemus
Sprinklerhakemuksen saat tästä linkistä: Sprinklerhakemus

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse: suunnittelu@kouvolanvesi.fi tai postitse: Kouvolan Vesi Oy, Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola

Ota yhteyttä:
Suunnitteluavustaja Tarja Ollikainen
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 0839 169, tarja.ollikainen@kouvolanvesi.fi

Suunnitteluavustaja Jaana Metsämuuronen
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 4832 286, jaana.metsamuuronen@kouvolanvesi.fi

2. LVI-suunnitelmat

Ota yhteys rakennusvalvontaan
LVI-tarkastusinsinööri Otso Tolvanen
Tekniikka- ja Ympäristötalo,
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
puh. 02061 58354, otso.tolvanen@kouvola.fi

3. Liittymis- ja käyttösopimus

Kun rakennuslupa on myönnetty, ota yhteyttä Kouvolan Veteen liittymis- ja käyttösopimuksen laatimista varten. Sopimuksen laatimiseksi liittyjän tulee toimittaa Kouvolan Vedelle kopio myönnetystä rakennusluvasta ja hyväksytystä LVI-asemakuvasta. Sopimukset lähetetään postitse liittyjälle allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena, joista toinen kappale palautetaan Kouvolan Vedelle.

Asiakassihteeri Jaana Heikkilä
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 4831 409, jaana.heikkila@kouvolanvesi.fi

4. Liitostyön tilaaminen

Ennen liitostyön suorittamista tulee vesi- ja viemärisuunnitelmien olla hyväksytyt sekä liittymis- ja käyttösopimus allekirjoitettuna. Tonttijohtojen liitokset, ennakkotonttivesijohdon jatkaminen sekä vesimittarin asennus tilataan Kouvolan Vedeltä. Liitostyöt tulee tilata vähintään kahta viikkoa ennen työn aloittamista.

Verkostoteknikko Vesa Salonen
puh. 040 4899 351

Lisätietoa

Liittymis- ja käyttösopimus

Kun rakennuslupa on myönnetty, ota yhteyttä Kouvolan Veteen liittymis- ja käyttösopimuksen laatimista varten.

Sopimuksen laatimiseksi liittyjän tulee toimittaa Kouvolan Vedelle kopio myönnetystä rakennusluvasta ja hyväksytystä LVI-asemakuvasta.

Sopimukset lähetetään postitse liittyjälle allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena, joista toinen kappale palautetaan Kouvolan Vedelle.

Lisätietoa liittymis- ja käyttösopimuksista:
Asiakassihteeri Jaana Heikkilä
Kauppalankatu 37, 45100 Kouvola
puh. 040 4831 409, jaana.heikkila@kouvolanvesi.fi